Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præstestilling i Rødovre kirke er ledig

Rødovre sogn søger pr. 1. maj 2023 en ny præst til vores team, som består af 4 præster, hvoraf den ene er provst. Der er ikke knyttet bolig til stillingen, men der vil være kontorfaciliteter i sognehuset, som ligger placeret tæt på kirken.

Vi søger:

 • En holdspiller, som sammen med de andre præster og medarbejdere kan skabe liv og glæde i sognet, samt bidrage til det gode samarbejde mellem personale, menighedsråd og præster.
 • En tydelig teolog, som kan udfordre menigheden med udsyn og base i teksten.
 • En præst, der kan være med til at servicere menigheden, og gerne trække flere medlemmer til. Rødovre sogn har et uopdyrket alderssegment i alderen 40 til 60.
 • En iderig præst, der kan komme med oplæg til evt. alternative gudstjenester, samt støtte op om de tiltag vi allerede har sat i gang. Gerne med en dialog om hvordan det kan gøres bedre.

Hvem er vi:

 • Et levende og aktivt sogn med god kirkegang og opbakning til arrangementer. Samt tradition for godt samarbejde.
 • Medarbejder gruppen består af 2 organister, 1 fastansat kirkesanger, 1 kordegn som også medvirker ved gudstjenester, 3 kirketjenere, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 1 kirkegårdsleder og kontor- assistent samt 5 gartnere.
 • Rødovre kirke er en gammel kirke fra 1664 med plads til 120 mennesker beliggende på Københavns Vestegn. Kirkens sognehus er ikke sammenbygget med kirken, men de to bygninger er placeret tæt på hinanden.
 • Der afholdes jævnligt arrangementer i sognehuset, f.eks. foredrag, sangaftner og koncerter. Det er vores målsætning at sprede arrangementerne indenfor både smalle og brede emner. Vi vil sætte stor pris på at vores kommende præst vil være en del af dette.
 • Musikken er en central del af Rødovre kirke. Hvert år arrangeres en orgelfestival og en korfestival. Kirken rummer et stort orgel, som er bygget i 2017.
 • Rødovre sogn ligger i Rødovre Hvidovre provsti sammen med 7 andre kirker. Alle sogne er repræsenteret i provstiudvalget og samarbejder på tværs af provstiet.
 • I provstiet har vi en velfungerende skoletjeneste samt sorggrupper.
 • Økonomien er generelt god.
 • Rødovre kommune har 41.435 indbyggere, vi er 4 kirker og Rødovre sogn har 15031 indbyggere og 8710 folkekirkemedlemmer.

Menighedsrådet har 13 valgte medlemmer, som holder møde 10 gange årligt. Formand er Inger Holst, Mokkavej 17, 4. sal, 2610 Rødovre, telefon: 4117 5553.

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til formanden, sognepræst Helle Jeppesen, 61630991 og sognepræst Rebekka Højmark Svenningsen 23111402.