Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Telefonkæden

Telefonkæden er knyttet til Rødovre Sogns Menighedspleje.

Er du interesseret i at være med i telefonkæden, eller er du pårørende eller ven til én der kunne have glæde af kæden, så kontakt et af de to nedenstående numre for en nærmere aftale.

28 72 54 48. Mandag - fredag - lørdag - søndag
28 72 54 63. Tirsdag - onsdag - torsdag
Hvorfor?

Formålet med telefonkæden er først og fremmst at skabe tryghed i hverdagen for mennesker, som bor alene. Ikke mindst ældre mennesker kan føle sig usikre - hvor længe skal jeg ligge hjælpeløs, hvis jeg bliver syg eller falder om? Ved at slutte sig til telefonkæden, er man sikker på at modtage en opringning en gang dagligt, typisk mellem kl. 8 og 9 om morgenen.

Hvem?

Alle som føler behov for den tryghed en daglig opriningning kan give, er velkommen til at slutte sig til telefonkæden. En forudsætning for at deltage er naturligvis, at man har en telefon.

Hvordan?

Man bliver ringet op af en person - og ringer selv videre til en anden person. Kæden fungerer på den måde, at man efter et bestemt system bliver ringet op af et andet menneske i kæden, og straks derefter skal man selv ringe videre til den næste i kæden. Samtalen gøres kort.

Hvem leder kæden?

Det er frivillige, der leder kæden. De har de relevante oplysnniger, der sikre at kæden fungerer. Det er de frivilliges opgave at starte kæden hver morgen, ved at ringe til den første deltager. Når kæden er sluttet, ringer den sidste deltager til lederen, og det er sikret, at alle har det godt.

Pårørende - ferie og ændringer

Hvis en deltager i kæden ikke svarer, kontaktes lederen af kæden, hvorefter lederen via sine oplysninger nærmere undersøger, hvad der kan være sket hos den pågældende. Det er derfor vigtigt at lederen har oplysninger om f.eks. pårørende - og det er vigtigt at oplyse om f.eks. bortrejse, så der ikke skabes unødig ængstelse.

Hygge

En gang om året i løbet af foråret inviteres alle i kæden til en sammenkomst i sognehuset, Kirkesvinget 3, så man over en kop kaffe og en snak kan møde dem, man dagligt er i telefonisk kontakt med.