Kan Grundtvig overvurderes?
Kan hans betydning?


Studiekreds om Grundtvig i efteråret 2019

tirsdag den 10/9, den 8/10 og 19/11 kl. 9.30 – 11

i Sognehuset, Kirkesvinget 3 ved Helle Theill.
 

Med udgangspunkt i historikeren Jes Fabricius Møllers bidrag til serien ’100 danmarkshistorier’: 

Grundtvigs død, (Aarhus Universitetsforlag 2019, 100 s.), vil vi læse et mindre(!) udvalg af 

Grundtvig-tekster og diskutere hans betydning for kirke og samfund i dag.


Jes Fabricius Møller skriver: Grundtvig var folkelig, og hans betydning for dannelse, religion, højskoler, danskhed og velfærdsstat kan ikke overvurderes. Eller kan den? Der er nemlig mange myter om en af danmarkshistoriens mest berømte skikkelser. Fx om sammenhængen mellem socialdemokratismen og grundtvigianismen. Grundtvig har altid været kontroversiel. Alligevel er hans mytologiske kraft stadig stor. Så stor, at præsident Barack Obama nævnte ham i en tale 2016.

Bogen og de udvalgte tekster kan købes på kordegnekontoret for 50 kr. ved tilmelding til studiekredsen. 
Sidste frist for tilmelding er den 3/9.

 

Besøg i Vartov

torsdag den 28. november kl. 10-12

I forbindelse med efterårets studiekreds arrangerer Rødovre kirke et besøg i Vartov, hvor Grundtvig var præst i hele 33 år (1839-72) - i det mest usle og lurvede præsteembede i København.

Hvorfor havnede Grundtvig netop her?
 

Det vil vi høre om under besøget – hvor alle er velkomne, man behøver mao. ikke deltage i studiekredsen for at komme med, og besøget er gratis. 

I dag er Vartov hjemsted for Grundtvigsk forum, og stedet huser både Grundtvig Akademiet og Grundtvig Biblioteket.

Transport til Vartov – nabo til Rådhuspladsen – står man selv for. 

Tilmelding senest den 26. november til kordegn, Nicolai Bang.


Litteraturkreds med vægt på samtalen 

Med udgangspunkt i tre aktuelle romaner vil vi tale sammen om det, som vi alle har erfaring med, nemlig de nære relationer i familien. Dem som har været med til at forme os og gøre os til dem vi er – på både godt og ondt. 

Tirsdag 24. september kl. 10-12 
Den der lever stille
af Leonora Christina Skov, der vandt prisen De gyldne laurbær i 2018. Smuk og smertefuld autofiktion om den svære opvækst med en mor, som ikke har nemt ved at elske sit barn. 

Tirsdag 22. oktober kl. 10-12
Erna i krig af Erling Jepsen om moder- kærlighed, der er ud over det sædvanlige. En underfundig og varm fortælling om en mor der går i krig, 1. verdens- krig, for at skærme sin søn. 

Tirsdag 26. november kl. 10-12
Svaner bliver ikke skilt
af Audur Ava Olafsdottir. En sørgmunter og tankevækkende roman om en kvinde, der vågner brat og indser, at manden i hendes liv er en anden, end hun troede. Sammen har de tvillinger på to år. 

Bøgerne kan hentes på kirkens kontor en måned før. Litteraturkredsen foregår i sognehuset og ledes af kirke- og kulturmedarbejder Ida Bugge og præst Helle Jeppesen.

Kaffe og morgenbrød 15 kr.