Litteraturkreds med vægt på samtalen
 

At finde sit sted
- erindring, hjemlængsel og søgen efter identitet 
 


 

Tirsdag 1. september kl. 10-12
Byens spor 
bind 1 af Lars Saabye Christensen. 
”Vi skal huske hvor vi kommer fra” hedder det i prologen. En af Nordens største forfattere fortæller fra sin barndoms Oslo og binder på fornem vis enrække skæbner sammen til et formidabelt portræt af Oslo i efterkrigsårene. Omdrejningspunktet er den følsomme og letpåvirkelige 7-årige dreng Jesper og hans familie. 

Tirsdag 6. oktober kl. 10-12
Godhavn af Iben Mondrup
For Bjørk, Knut og Hilde er Godhavn ikke en plet hinsides det alleryderste Udkantsdanmark, men universets centrum. Helt anderledes for de voksne danskere, de dukker op og arbejder i bygden en tid, men ser den netop som en periferi, som de før eller siden igen skal forlade. Med forudsigelige konsekvenser, små og store, for den dybere integration i den vestgrønlandske verden. Romanen kan hentes på kordegnekontoret fra 4. september

Tirsdag 3. november kl. 10-12 
Og sådan blev det af Maren Uthaug
Hvad hvis man ikke ved præcis af hvilken rod, man er skåret? Uthaugs debutroman beskriver på eminent vis de konsekvenser, det har for et barn med ét at blive trukket op med rode for at blive placeret i en helt ny kultur, i en helt ny sammenhæng. En grum fortælling, som gør alle overvejelser om identitet stærkt håndgribelige. Romanen kan hentes på kordegnekontoret fra 8. oktober

Litteraturkredsen ledes i efteråret af kulturmedarbejder cand.mag. Ida Bugge og foregår i sognehuset.
Kaffe, te og brød: 15 


Studiekredse ved Helle Theill i sognehuset 


Tirsdag 8/9 kl. 9.30-11Johannesevangeliets klarhed– afslutning på forårets studiekreds. Vi tager tråden op og binder sløjfen. 
Tilmelding til Helle Theill tlf. 3641 1365 eller htj@km.dk
 

LYSEGRØNT HÅB

Tirsdage kl. 9.30 – 11

Ofte siger vi: én krise – én ulykke kommer ikke alene, og måske orker vi ikke mere krise-snak, men løbe fra dem, kan vi jo ikke.

I efterårets studiekreds vil vi læse UPRAKTISK HÅNDBOG I LYSEGRØNT HÅB af Mickey Gjerris. Det Danske Bibelselskab, 2019, 207s.

Mickey Gjerris er teolog og bioetiker. Han skriver om sin klimabog: ”Denne bog er skrevet til mennesker, der som mig selv har brug for at holde fast i, at der er noget at håbe på, at der er et liv med glæder og sorger at leve - også midt i håbløsheden. Den er skrevet af en klimatosse til en anden. Den er båret af en tro på, at etisk refleksion kan hjælpe os til at forstå, hvor vi er, hvordan vi er havnet her, og hvordan vi kommer videre”. Med andre ord en oplagt bog som baggrund for samtaler om:

13/10: Ansvar s. 16 - 72

10/11: Håbløshed s. 72 - 150

8/12: Håb s. 150 - 200

Bogen kan købes for 75 kr. ved tilmelding til studiekredsen hos kordegnen
 – senest den 2/10.

Kaffe/te 10 kr.