Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Medlemskab og sognebåndsløsning

Indmeldelse

Man bliver medlem af Den evangelisk-lutherske Folkekirke ved at blive døbt i kirken med den kristne dåb.

Udmeldelse

Udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig via sikker mail eller personlig henvendelse til i det sogn, hvor du bor. Du kan tjekke, om du bor i Rødovre Sogn her. Du skal oplyse dit fulde navn. fødselsdato, og hvor og/eller hvornår du er døbt. Hvis du er i tvivl om hvor og/eller hvornår du er dåbt kan du se det på din fødsels- og dåbsattest eller i personregisteret. Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen, og den bliver automatisk registreret i CPR-registret og i SKAT's system.

Når du udtræder af folkekirken:

  • Giver du afkald på et tilhørsforhold til den danske folkekirke
  • Fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger, f.eks. bisættelse/begravelse.
  • Det bliver dyrere at erhverve gravsted på en kirkegård.
  • Skal du ikke længere betale kirkeskat (0,72% i Rødovre). Men husk selv at tjekke din skatteopgørelse.
Det er ikke muligt at være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, er du dermed udtrådt af folkekirken. Din udtræden bliver dog ikke automatisk registreret. Du skal derfor selv give besked til kirkekontoret eller præsten i dit bopælssogn.

Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken, bosiddende i Rødovre sogn og ønsker at blive genindmeldt i den danske folkekirke er du velkommen til at kontakte kirkebogsførende præst Helle Theill, Tlf. 36 41 13 65, Email: htj@km.dk