Når man døbes i Rødovre kirke, bliver man automatisk medlem af Den danske Folkekirke. Dåben er for både børn og voksne, men mange vælger at lade deres barn døbe i forbindelse med navngivningen, inden barnet fylder 6 måneder.

Dåben sker oftest på en søndag. I Rødovre kirke har vi også dåb om lørdagen ca. en gang om måneden. I særlige tilfælde kan der også aftales dåb på andre tidspunkter efter aftale med præsten, fx ved sygdom.

 

Barnedåb

For at få dit/jeres barn døbt i Rødovre kirke skal:

 • barnet være født og have fået sit cpr-nummer
  og
 • barnets navn være besluttet, og overholde navneloven.Tjek reglerne her.
  og
 • begge forældre være enige om, at barnet skal døbes

Derudover skal:

 • moderen eller begge forældre bo i Rødovre sogn. Se kort her eller tjek her.
  eller
 • mindst én af forældrene være døbt og/eller konfirmeret i Rødovre kirke
  eller
 • mindst én af forældrene tidligere have boet i Rødovre sogn

Alle børn skal være navngivet inden de er fyldt 6 måneder. Det kan foregå på to måder:

 • Barnet kan navngives ved barnedåb. Fødsel- og dåbsattest bliver udleveret lige efter dåben. Attesten kan IKKE udleveres inden dåbsdato til f.eks. til udstedelse af pas.

  eller
   
 • Barnet kan navngives borgerligt her (dvs. uden barnedåb). Når navngivningen er godkendt, får forældre besked i e-boks og barnets personattest kan herefter bestilles her. Dåb (uden navngivning) kan gennemføres senere hvis det ønskes.

Når ovenstående er i på plads og der ønskes barnedåb i Rødovre kirke skal I:

1. Kontakte Rødovre kordegnekontor og aftale dato/tid

Aftalen kræver at I oplyser 

 • Email
 • Telefonnummer
 • Barnets navn
 • Barnets fødselsdato (eller cpr)
 • Hvor mange I planlægger at invitere til dåben

 

Aftalen kan IKKE flyttes (tjek derfor evt. om pårørende kan, før aftalen indgåes).

2. Oplyse om faddere senest 1 måned før dåbsdato

Du/I skal kontakte kordegnekontoret og oplyse fulde navn og fulde adresse på 2-5 faddere, herunder gudmor eller -far. Læs her.

3. Aftale samtale med præst senest 3 uger før dåbsdato 

Du/I skal aftale tid med præsten om dåbssamtale. Her skal blandt andet det praktiske under selve dåbshandlingen på plads. Her er kontaktoplysninger til præsterne i Rødovre kirke.


Dåb af voksne

Det bliver stadig mere almindeligt i folkekirken at blive døbt som voksen. Uanset om det er fordi, man har tilhørt en anden religion og vil konvertere, eller fordi man ikke blev døbt som barn og nu ønsker at blive det, er man velkommen. Kontakt kirkekontoret eller en af præsterne, hvis du ønsker at blive døbt og bor i Rødovre sogn (se sogn.dk).

 

Den døbte / forældrene modtager en fødsels- og dåbsattest i kirken straks efter dåben.


Læs mere om dåb her:

Folkekirkens side om dåb

Kirkeministeriets side om dåb

Facebook-side om dåb