Onsdag d. 9. december 2020, Kl. 09:30 til kl. 11:00

Aflyst!
For dagplejere og hjemmegående forældre og deres børn 0-3 år. Først er der babygudstjeneste i kirken, og derpå juletræsfest i sognehuset. 

AFLYST! Børnedag - babygudstjeneste og juletræsfest