Søndag d. 1. november 2020, kl. 14:00

Begrænset plads. Kræver tilmelding til kordegnekontoret senest torsdag 29.10. kl. 18.

Allehelgen falder altid første søndag i november. Det er en søndag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. 

Gudstjenesten allehelgensdag skaber gennem bønner og salmer plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Vi læser navnene op på dem, som i årets løb er døde.

Allehelgensgudstjeneste v/ Helle Theill