Tirsdag d. 9. juni 2020, kl. 17:00

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 2020. Alle er velkomne. Formanden for Rødovre sogns menieghedsråd, Inger Holst, og formanden for menighedsrådets valgudvalg, Ingelise Geller orienterer om menighedsrådets arbejde og om valget 2020. Der serveres sandwich og kaffe/sodavand.